OBÚ Brno/poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Letošní vyjádření (stanovisko) Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, dle § 19 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí (pro účely vydání závazného stanoviska krajského úřadu), ve věci stavebního záměru "Zahradní domek" v k ú. Hrušovany u Brna, na pozemku parc. č. 1394….“.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline