úterý, 09 červen 2015 07:32

Zlatý Permon za rok 2014

Napsal(a)

K předaným cenám „Zlatý Permon“ za bezpečnost v hornictví v roce 2014

 Hlavním cílem soutěže o cenu „Zlatý Permon“ je především napomáhat ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovních podmínek v organizacích dozorovaných státní báňskou správou.

Cenu za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ od roku 2002 propůjčuje a uděluje jménem všech zřizovatelů předseda Českého báňského úřadu. Zřizovateli ceny jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky.

Za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce za rok 2014 byla předsedou Českého báňského úřadu propůjčena cena „Zlatý Permon“ níže uvedeným vítězným organizacím.

 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM (I. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl)

Kolektiv vedoucích zaměstnanců po propůjčení ceny za bezpečnost v hornictví.

 

Severočeské doly a.s., lom Doly Nástup Tušimice (II. kategorie - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom)

 

Zástupci státní báňské správy a management oceněné organizace
před propůjčením ceny za bezpečnost v hornictví.

Provodínské písky a.s. (III. kategorie - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci))


 

Pan Stanislav Antoniv, předseda OS STAVBA (druhý zleva) společně se zástupci státní báňské správy
a managementem oceněné organizace po propůjčení ceny za bezpečnost v hornictví.

Za dosažení opakovaných vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v předchozích letech byla předsedou Českého báňského úřadu udělena cena „Zlatý Permon“ níže uvedeným organizacím.

LAMA GAS & OIL s.r.o. (IV. kategorie - činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby nafty (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci)).

 

Zástupci státní báňské správy a management oceněné organizace
po předání ceny za bezpečnost v hornictví.

VÁPENKA VITOUL s.r.o. (V. kategorie - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci))

 

Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje (vpravo)
v průběhu předávání ceny za bezpečnost v hornictví managementu oceněné organizace.


 

Tisková zpráva č. 36

Český báňský úřad, v Praze 8. června 2015

Číst 30746 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline