čtvrtek, 30 duben 2015 13:43

Podpis memoranda

Napsal(a)

Podpis memoranda o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu Pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

K vyhodnocení plnění uzavřené dohody a k podpisu memoranda o další vzájemné spolupráci došlo na Českém báňském úřadě dne 23. dubna 2015.

Před podpisem memoranda Bc. Jan SÁBEL, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (dále jen „OS PHGN“) a Ing. Martin ŠTEMBERKA, statutární náměstek Českého báňského úřadu, společně konstatovali, že přetrvávající nejistota v hornictví se nepochybně promítá i do dosažených výsledků ve smrtelné úrazovosti. V uplynulém roce při těžbě hnědého a černého uhlí došlo k nárůstu o 8 smrtelných úrazů více než v roce 2013.

 

tk36

Vlevo uprostřed Bc. Jan SÁBEL se zástupci OS PHGN. Naproti Ing. Martin ŠTEMBERKA s  představiteli Českého báňského úřadu při hodnocení spolupráce v průběhu roku 2014.

Při hodnocení plnění jednotlivých článků dohody, uzavřené v roce 1998, došlo i k hledání nových forem spolupráce, které by pomohly zvrátit nepříznivý vývoj smrtelné úrazovosti v hornictví. Rozšíření či prohloubení spolupráce se týká zejména následujících aktivit:

  • účast zástupce OS PHGN na generálních a specializovaných prověrkách,
  • odborné konzultace v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu na vyžádání OS PHGN,
  • účast zástupce státní báňské správy na školeních, seminářích, výborech BOZP pořádaných OS PHGN, vzájemná výměna informací o vývoji závažné, smrtelné úrazovosti a jiných mimořádných událostech,
  • poskytování informací o výsledcích šetření mimořádných událostí OS PHGN,
  • účast zástupce OS PHGN při závěrečném projednávání příčin smrtelných úrazů s organizacemi, ve kterých bylo zjištěno porušení bezpečnostních předpisů.

 

Tisková zpráva č. 35

Český báňský úřad, Praha dne 27. dubna 2015

Číst 31132 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline