Aktualizováno

Informace k žádostem podaným podle zákona č. 106/1999 Sb. OBÚ (50)

Měření seismicity -Bernartice.

Žádost spolku Ateliér trvale udržitelného rozvoje české krajiny o informace k pískovně Milhostov

Informace týkající se Chráněného ložiskového území Zbraslav I

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského obdržel dne 23.5.2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se povolení hornické činnosti v dobývacích prostorech Český Krumlov a Křenov.

Umístění stavby v prostoru dobývacího území 0297 - Ostrožská Nová Ves.

Poskytnutí informací týkající se ložisek nerostů na pozemcích vlastníka pod čj. SBS 08623_2017.

Žádost města Jenišov o informace k DP Jenišov, geometrickým bodům, těžbě a finančním rezervám na sanace a rekultivace

- žádost fyzické osoby o poskytnutí informací týkajících se dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu a zaslání kopií
   o povolení činnosti na pozemcích
- odpověd OBÚ v Brně pod čj. SBS 09771/2017/OBÚ-01/1.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline