Aktualizováno

Informace k žádostem podaným podle zákona č. 106/1999 Sb. OBÚ (50)

PŘÍLOHY:

p0.doc - Informování žadatelky o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. – SBS 37531/2017/OBÚ-01/1 ze dne 23.11.2017 (soubor word)

p1.pdf - Rozhodnutí generálního ředitelství Cementáren a vápenek, koncern Praha, č.j. CEVA/DP-219/81 ze dne 27.4.1981 – stanovení DP Líšeň

p2.pdf - Rozhodnutí Českého báňského úřadu č.j. 3286/81 ze dne 12.6.1981 – Osvědčení o zaevidování DP Líšeň

p6.pdf - Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 2218/98 ze dne 10.6.1998 – Osvědčení o zaevidování DP Líšeň

p4.pdf - Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 277/02/60315 ze dne 27.2.2002 – předchozí souhlas

p5.pdf - Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 0483/03 ze dne 17.3.2003 – zmenšení DP Líšeň

p6.pdf - Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. SBS/25271/2011/OBÚ-01 ze dne 12.8.2011 – předchozí souhlas k převedení DP Líšeň na společnost Kalcit s.r.o.

p7.pdf - Rozhodnutí OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského č.j. 4416/02 ze dne 9.8.2002 – stanovení DP Líšeň II (vše soubory .pdf)

p8.jpgMapa znázorňující DP Líšeň a DP Líšeň II na podkladu vrstevnicové mapy – zdroj www.geology.cz (soubor .jpeg)

Žádost organizace GEOtest, a.s. o poskytnutí informací ve věci povolené hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

  •           žádost fyzické osoby o poskytnutí informací týkajících se provádění opakovaných a základních školení obsluh u vyhrazených případně i nevyhrazených zdvihacích zařízení
  •           odpověd OBÚ v Hradci Králové pod čj. SBS 05020/2017/OBÚ-09/1
pondělí, 13 únor 2017 08:35

OBÚ - Sokolov/ Pískovna Milhostov

Napsal(a)
  • Pposkytnutí informace, která se týká rozhodnutích vydaných pro činnost na pískovně Milhostov v roce 2004,2015,2016 a 2017.
středa, 01 březen 2017 08:25

OBÚ - Sokolov / Těžba štěrkopísku Milhostov

Napsal(a)

Informace týkající se těžby štěrkopísku v Milhostově a rozhodnutí OBÚ Sokolov od roku 2004

Žádost spolku Ateliér trvale udržitelného rozvoje české krajiny o informace ve věci "Změny plánu využívání ložiska Milhostov" a jakékolik jíné řízení ve věci pískovny Milhostov

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací ohledně problematiky lomu Královec (dobývací prostory Královec a Královec I).

Odpověd OBÚ v Hradci Králové pod čj. SBS 39383/2016/OBÚ-09/1

Dotaz firmy Doucha Šikola advokáti s.r.o. o poskytnutí kopií rozhodnutí báňského úřadu vztahujících se k pozemkům v k.ú. Štěpánovsko (problematika těžby a rekultivace)

 

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se lomu Radíč.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline