OBÚ Most / Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Poskytnuté dokumenty: 

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti v DP Tušimice podle POPD lomu Libouš, č.j.
3806/98/11 ze dne 4.12.1998 —— 6 listů
- Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle POPD lomu Libouš II — sever v DP
Tušimice, č.j. 7879/05/II ze dne 28.2.
2006 — 10 listů
— Vyjádření Ministerstva životního prostředí o
.j. 62 93 9/ENV/08, 1457/420/08 ze dne
29.8.2008— 3 listy

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline