Úhrady OBÚ se sídlem v Liberci

 

Informace k novele zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Dne 1.7.2023 nabyl účinnost zákon č. 179/2023 Sb., který novelizoval zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a kterým mj. dochází ke sloučení obvodních báňských úřadů (dále jen „OBÚ“) se sídlem v Hradci Králové a v Liberci do Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina.

Z hlediska správy úhrad z vydobytých nerostů z důvodu zachování kontinuity postupů přiznání a placení úhrady po celé úhradové období 2023, jakož i právní jistoty a komfortu poplatníků, zůstává struktura správců úhrad zachována shodně se stavem k 1.1.2023.
Z formálně-technického i věcného hlediska tedy nedochází od 1.7.2023 v oblasti úhrad v gesci dotčených OBÚ k žádným změnám, a to až do ukončení úhradového období 2023.

 

Naposledy změněno středa, 28 červen 2023 13:43
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline