Vytisknout tuto stránku

E-podatelna

Elektronická podatelna je určená pro zasílání dokumentů podepsaných elektronickým podpisem, příp. označených elektronickou pečetí. Adresy podatelen Českého báňského úřadu a jednotlivých obvodních báňských úřadů jsou tyto:

  • Český báňský úřad - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • OBÚ se sídlem v Brně - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • OBÚ se sídlem v Praze - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • OBÚ se sídlem v Liberci - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • OBÚ se sídlem v Mostě - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • OBÚ se sídlem v Ostravě - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • OBÚ se sídlem v Plzni - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • OBÚ se sídlem v Sokolově - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • OBÚ se sídlem v Hradci Králové - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Datové zprávy bez elektronického podpisu určené ČBÚ zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Tím však není dotčena povinnost podatele potvrdit podání způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., pakliže jde o žádost o vydání rozhodnutí, oprávnění, osvědčení apod.

Maximální velikost zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy doručené e-mailem:
5 MB včetně příloh; dokumenty v objemu nad 5 MB je možné po domluvě doručit na technickém nosiči dat.

Maximální velikost datové zprávy pro elektronické podání doručené do datové schránky:
20 MB včetně příloh.

Přijímané datové formáty:
pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif a isdoc/isdocx

Přijímané technické nosiče dat:
CD, DVD, flashdisk; případné předání datových zpráv na jiných fyzických nosičích je možné po předchozím projednání se zaměstnancem podatelny.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu: 
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu nebo datovou schránku odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení elektronické podatelny o zjištění škodlivého softwaru.

Potvrzení o přijetí elektronického podání bude zasláno na e-mailovou adresu podatele nejpozději následující pracovní den po přijetí. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že zpráva nebyla doručena a je potřeba kontaktovat podatelnu ohledně případné reklamace doručení nebo upřesnění důvodu nedoručení zprávy.

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně úřadu název úřadu DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance ČBÚ nebo OBÚ podle doručení

Důsledky vad dokumentů:
Pokud se zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je možno určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumíme odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanovíme další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se nám vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument dále nezpracováváme. Nejsme-li schopni určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracováváme.
Stejným způsobem postupujeme v případě, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém přijímáme dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém přijímáme dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

Naposledy změněno středa, 28 prosinec 2022 13:03