Český báňský úřad

Český báňský úřad (12)

středa, 01 březen 2023 10:19

Organizační schéma

Napsal(a)

 Organizační schéma státní báňské správy k 1.3.2023 ke stažení

Naposledy změněno středa, 01 březen 2023 10:34
středa, 27 březen 2019 12:36

Organizační struktura ČBÚ

Napsal(a)

[quix id='54' name='rizene-predsedou']

Naposledy změněno čtvrtek, 02 leden 2020 13:03
čtvrtek, 14 únor 2019 15:16

Předmět činnosti

Napsal(a)

Český báňský úřad je ústředním orgánem státní správy. V jeho čele stojí předseda. Činnost Českého báňského úřadu je vymezena v celé řadě právních předpisů. Zásadním ustanovením je v této souvislosti § 40 zákona č. 61/1988 Sb., podle kterého Český báňský úřad zejména: -plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy; -řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje nabývání, předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin; -ukládá…

Naposledy změněno čtvrtek, 14 únor 2019 15:17

Sekce báňské správy zabezpečuje komplexně výkon odborných agend v působnosti ČBÚ, agendy právní a legislativní, ekonomické a finanční (rozpočetnictví, účetnictví, správa majetku), veřejných zakázek, spisové…

Kancelář úřadu zabezpečuje organizační a administrativní záležitosti pro předsedu ČBÚ a další odborné činnosti dle jeho pokynů. Zabezpečuje přípravu jednání porad ředitelů a gremiálních porad.…

Interní auditor přezkoumává a vyhodnocuje nezávisle a objektivně operace a vnitřní kontrolní systém SBS. Zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, zda vytváří…

Personální oddělení zajišťuje výkon činností agendy organizace řízení a systemizace, personální a platové, vzdělávání zaměstnanců, mzdové, sociální politiky a FKSP. Vede registr oznámení zaměstnanců SBS…

Bezpečnostní ředitel zabezpečuje komplexní výkon agendy ochrany utajovaných informací, objektové bezpečnosti, oblasti krizového řízení a kybernetické bezpečnosti v rámci SBS. Zajišťuje výkon činností týkajících se…

 Český báňský úřad sídlí v budově č. 748/4 umístěné v Kozí ulici v Praze 1 na Starém Městě. Jedná se o nárožní novobarokní stavbu s neoklasicistními a novodobými stavebními úpravami. Objekt je dvoukřídlý a kopíruje rozhraní ulic Kozí a Haštalské. Stavba byla vyprojektována se třemi vchody, přičemž vchod z ulice Haštalské byl označen orientačním číslem 2. Hlavní vchod je orientován k severozápadu. Stávající budova Českého báňského úřadu byla postavena v letech 1898 až 1899 na místě dřívějšího…

čtvrtek, 24 leden 2019 10:21

Historie

Napsal(a)

Státní báňská správa je nejstarším historicky doloženým státním orgánem působícím na území České republiky. Pohled do historie nás zavede přinejmenším do sedmdesátých let minulého století, přesněji řečeno do roku 1871, kdy zákonem č.77 říšského zákoníku byla vytvořena nová moderní organizace báňských úřadů. Ta navazovala na soustavu báňských institutů, které vznikaly v 16. století. V roce 1534 uzavřel Ferdinand I. se stavy smlouvu většinou citovanou jako "narovnání o hory a kovy". Mezi stěžejní zásady patřilo i rozdělení horních…

čtvrtek, 24 leden 2019 10:19

Předmět činnosti

Napsal(a)

Český báňský úřad je ústředním orgánem státní správy. V jeho čele stojí předseda. Činnost Českého báňského úřadu je vymezena v celé řadě právních předpisů. Zásadním ustanovením je v této souvislosti § 40 zákona č. 61/1988 Sb., podle kterého Český báňský úřad zejména: -plní úkoly vrchního dozoru orgánů státní báňské správy; -řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje nabývání, předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin; -ukládá…

čtvrtek, 24 leden 2019 10:16

Vedení ČBÚ

Napsal(a)

Předseda ČBÚ Ing. Martin Štemberka, Ph.D. sekretariát - 221 775 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Zástupce předsedy ředitel Sekce báňské správy JUDr. Pavel DVOŘÁK 221 775 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naposledy změněno úterý, 26 únor 2019 09:29
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline