pondělí, 28 prosinec 2020 10:58

NOVELA VYHLÁŠKY č. 298/2005 Sb.

Napsal(a)

images

Dne 1. ledna 2021 nabývá účinnosti vyhláška č. 549/2020, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis upravuje podmínky pro získání odborné způsobilosti regulovaných činností závodního, bezpečnostního technika a technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl.
Záměrem ČBÚ bylo upravit okruh případných uchazečů o tuto odbornou způsobilost rozšířením možností stanovených kvalifikačních požadavků, které musí pracovník splnit, o další technické obory. Důležitým kritériem bylo vyloučení negativního vlivu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu. Novelou bylo reagováno na stávající situaci v oblasti trhu práce a na aktuální stav v oblasti báňského a technického školství obecně.

Další informace naleznete zde: KOMENTÁŘ K NOVELE VYHLÁŠKY č. 298/2005 Sb.

Číst 5009 krát Naposledy změněno pondělí, 11 leden 2021 10:22
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline