pondělí, 11 červenec 2016 08:46

K materiálu pro informaci členům vlády s názvem: „Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“

Napsal(a)

Usnesením vlády České republiky č. 1032 ze dne 14. prosince 2015 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2016 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2016 bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. června 2016.

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“ hodnotí stav bezpečnosti práce
a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa.

Pozitivní vývoj v bezpečnosti v hornictví lze spatřovat zejména v tom, že v roce 2015 došlo k 510 pracovním úrazům, což je o 91 méně než v roce 2014.

S výrazným poklesem pracovních úrazů byl zaznamenán i mírný pokles smrtelných úrazů. V roce 2015 došlo k 9 smrtelným úrazům, což je o 2 méně než v roce 2014.

Byly zaznamenány 4 smrtelné úrazy při dobývání černého uhlí, 1 smrtelný úraz při dobývání rud hlubinným způsobem, 1 smrtelný úraz při dobývání ostatních surovin povrchovým způsobem a 3 smrtelné úrazy při nakládání s výbušninami. Velký podíl na smrtelné úrazovosti mají hromadné úrazy, při kterých došlo k šesti smrtelným pracovním úrazům (3 zaměstnanci byli usmrceni po zapálení metanu a 3 zaměstnanci byli usmrceni při manipulaci s výbušninami).

Proti roku 2014 došlo z pohledu počtu všech nahlášených mimořádných událostí (49 hlášení o mimořádné události) ke snížení o 19 hlášení.

Meziroční pokles úrazů a mimořádných událostí však není trendem, ale potvrzením faktu, že hornická činnost a nakládání s výbušninami patří mezi nejrizikovější činnosti, při kterých i malé pochybení může mít fatální následky. O tom svědčí zejména nejčastější příčiny smrtelných úrazů, kterými jsou nepředvídatelné riziko práce a selhání lidského faktoru. Počet smrtelných úrazů se přiblížil v minulosti ke své minimální hodnotě a zřejmě bude, jako už několikrát v posledních letech, kolísat.

S tímto konstatováním se však nelze smířit, a proto jedním z trvalých úkolů státní báňské správy je nepolevovat v dozorové činnosti.

 

Číst 20769 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline