středa, 22 říjen 2014 06:54

Poučení z významných hornických nehod

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 23

Český báňský úřad, Praha dne 17. října 2014

XX. setkání zástupců státních báňských správ evropských zemí v irském Dublinu bylo tematicky zaměřeno na „Poučení z významných hornických nehod“. K aktuálnímu tématu setkání dne 9. října 2014 předseda Českého báňského úřadu přednesl příspěvek nazvaný „Legislativní změny po důlních otřesech“.

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., informuje účastníky setkání o přijatých legislativních změnách, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů.

Příspěvky zaměřené na výsledky šetření mimořádných událostí v hornictví, společně s přijatými opatřeními, poskytly přítomným vrcholovým zástupcům státních báňských správ ze 13 evropských zemí neocenitelný zdroj informací pro jejich další legislativní činnost.

Číst 31748 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline