A+ A A-
 • Výbušniny lze od 20. dubna 2016 uvádět na trh a výrobcem používat pro vlastní potřebu při trhacích pracích jen splňují-li technické požadavky podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a podle nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny. Tj. za podmínky, že pro její typ byl vydán certifikát EU přezkoušení typu a proběhlo u ní navazující posouzení shody, a výbušnina je řádně značena (mj. označením CE) a doprovázena průvodními dokumenty.
 • Distributor je povinen před dodáním výbušniny na trh zkontrolovat, zda jsou splněny podmínky podle § 9 zákona č. 90/2016 Sb. a § 9 nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
 • Výrobce, dovozce a distributor v případě, že se i jen domnívá, že výbušnina, kterou dodal na trh, nesplňuje stanovené technické požadavky, je povinen uvést takovou výbušninu do souladu s příslušnými technickými požadavky, je-li to schůdné. Pokud to schůdné není, je povinen stáhnout výbušninu z trhu nebo z oběhu a bezodkladně o tom informovat zejména Český báňský úřad.
 • ES certifikáty o přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 358/2001 Sb. vydané přede dnem 20. dubna 2016 jsou nadále platné jako certifikáty EU přezkoušení typu. Přehled ES certifikátů o přezkoušení typu a nově certifikátů EU přezkoušení typu vydané oznámeným subjektem č. 1019 – VVUÚ, a.s., je dostupný na webové stránce www.vvuu.cz/nabizime/certifikace-vyrobku/vydane-dokumenty/. Odkazy na přehledy typových certifikátů vydaných zahraničními oznámenými subjekty jsou uvedeny např. na webové stránce http://www.vvuu.cz/nabizime/certifikace-vyrobku/dulezite-odkazy/.
 • Český báňský úřad podle § 28a odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin, v platném znění, povolil k prvnímu použití v rizikovém prostředí výbušniny, které jsou uvedeny v následující tabulce.
 • Výbušniny pro rizikové prostředí
  Naposledy změněno pondělí, 27 březen 2017 07:15

  D NAPIS

   

  Obvodní báňský úřad pro území krajů :

  E-podatelna 

  Dat. schránka

  Telefon

  Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
  Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

  Libereckého a Vysočina v Liberci

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  tqjaduc

  485 340 928

  Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
  Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
  Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
  Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
  Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

   


  Český báňský úřad

  Kozí 4
  P.O. BOX 140
  110 01 Praha 1 - Staré Město

  Telefon: 221 775 311
  Fax: 221 775 363
  E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Dat. schránka: rn6aas6

  IČ:00025844

  E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © Český báňský úřad, 2012

  Přihlásit

  Log in to your account or

  Registrovat

  User Registration
  or Zrušit