Logo
Vytisknout tuto stránku
21-03-2013

Úřední desky

Na úřední desce jsou umístěny odkazy na plné texty dokumentů báňské správy, které jsou označeny jako „Veřejná vyhláška“. Všechny dokumenty jsou na úřední desce vyvěšeny minimálně 15 dnů od data uvedeného v nabídce.

Jedná se zejména o:

o        zahájení řízení ve věci,

o        procesní úkony vydávané formou usnesení pro účastníky řízení,

o        rozhodnutí ve věci,

o        opatření obecné povahy.

 Doručování veřejnou vyhláškou upravují právní předpisy, zejména zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, nebo zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Naposledy změněno pondělí, 03 duben 2017 11:24
© Český báňský úřad, 2012