Logo
Vytisknout tuto stránku
02-03-2018

O odpovědnosti v BOZP a BP, aneb kde někteří vedoucí zaměstnanci ještě chybují

Český báňský úřad převzal záštitu a podpořil účastí celorepublikový seminář zaměřený na odpovědnost v BOZP a BP v hornictví a při nakládání s výbušninami.

Ke společné snaze o dosažení nulového počtu smrtelných a závažných pracovních úrazů na pracovištích dozorovaných státní báňskou správou vystoupili vrcholoví zástupci zaměstnavatelů, odborových svazů, profesních uskupení, dozorových orgánů, jakož i přední odborníci ze zahraničí a akademické obce.

Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu hodnotí v úvodním projevu dosažené ukazatele BOZP .Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu hodnotí v úvodním projevu dosažené ukazatele BOZP .

Účastníci se shodli, že jedním z prostředků, jak nulové úrazovosti dosáhnout, je důsledně se zabývat analýzou tzv. „skoronehod“, a takto získané informace využívat ke stanovení preventivních opatření.

© Český báňský úřad, 2012