A+ A A-

Tiskové zprávy (74)

Tiskový mluvčí

Bohuslav MACHEK (foto ke stažení), kontakt: mob. 724 206 588, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Informace

 

Soubory s informacemi jsou ke stažení v podobě dokumentů ve formátu pro program MS Word (přípona .doc).

 Úspěšně vyřešené výzkumné projekty k využití energetického potenciálu důlních vod a k predikci horninových struktur pro uskladňování zemního plynu

 

Tisková zpráva č. 17

Český báňský úřad; v Praze, dne 29. dubna 2014

Český báňský úřad prosadil u Technologické agentury ČR řešení dvou výzkumných projektů.

1. Projekt využívání energetického potenciálu důlních vod

Zadání projektu vycházelo z nových možností ve využití dolů po ukončení těžební činnosti, zejména ve využití tepelného a hydrostatického potenciálu důlních vod v jámách hlubokých cca 1000 m.

2. Projekt predikce horninových struktur pro uskladňování zemního plynu

středa, 30 duben 2014 08:36
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 16

Český báňský úřad; v Praze, dne 28. dubna 2014

 

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., přijal pozvání Těžební unie
a dne 17. dubna 2014 se zúčastnil Jarního setkání těžařů v Dolní Moravě.

Jak zabezpečit práci externích zaměstnanců v lomovém provozu“ bylo cílem příspěvku předsedy úřadu a předmětem následné diskuze s členy Těžební unie.

Z obsahu příspěvku lze zdůraznit, že k bezpečné práci všech zaměstnanců (nejen externích) v lomovém provozu, je zejména nutno společně dbát na:

  1. řádnou spolupráci zaměstnavatelů při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců na pracovišti,
  2. koordinaci prací v lomu pod vedením jednoho závodního lomu, ustanoveného organizací, které byl stanoven dobývací prostor,
  3. primární odpovědnost organizace, které byl stanoven dobývací prostor, zejména za plnění povinností vyplývajících příslušných z rozhodnutí vydaných obvodními báňskými úřady.

 

Předseda Českého báňského úřadu Ing Ivo Pěgřímek, Ph.D., (s mikrofonem) 
a předseda představenstva Těžební unie Ing. Pavel Fiala.

Státní báňská správa prakticky veškeré činnosti v lomovém provozu povoluje a následně dozoruje, což je ten nejefektivnější způsob výkonu veřejné správy.

úterý, 29 duben 2014 07:26
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 15

 Český báňský úřad, v Praze dne 8. dubna 2014

S ohledem na skutečnost, že se v mediích objevují spekulace o výkladu ustanovení horních předpisů týkajících se zahlazování následků hornické činnosti a tvorby rezerv na sanaci a rekultivaci, Český báňský úřad uvádí následující:

 1.Povinnost organizace provést likvidaci dolu plyne z ustanovení § 10 odst. 5 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a státní báňské správě, které zní:Při trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich likvidaci, nebo předložit obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití. Neprovede-li organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní báňský úřad nařídí provedení likvidace na náklady organizace.Tato povinnost je obecná a organizace, tedy těžař, ji musí splnit bez ohledu na výši rezervy finančních prostředků.

úterý, 08 duben 2014 13:21
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 14

Český báňský úřad, v Praze dne 4. dubna 2014

Český báňský úřad přezkoumal napadené prvoinstanční rozhodnutí ve věci povolení těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru Borek nad Labem.

Rozhodnutí zrušil a věc vrátil obvodnímu báňskému úřadu k novému projednání.

 

pátek, 04 duben 2014 09:31
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Nejčtenější -TS

K povolení těžby štěrkopí…

Tisková zpráva č. 14 Český báňský úřad, v Praze dne 4. ...

Číst dál
Doporučené odkazy:
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Cílem společnosti je seznamovat zejména členy Společnosti s novinkami v oblasti trhací techniky, technologie trhacích prací, vrtací techniky a dalších elementech podílejících se na komplexu činností nazývající se trhací či ohňostrojné práce.
Hornické muzeum Příbram
navazuje na dvě muzeální instituce vzniklé už v 19. století. Už od roku 1852 byla přístupná část......
Těžební unie
Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.
Společenstvo těžařů ČR
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu nezávislá dobrovolná organizace. V České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.
Vysoká škola báňská
-Technická univerzita Ostrava ŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit