A+ A A-

Tiskové zprávy (80)

Pro kontakt s medii

Ing. Bohuslav MACHEK, Ph.D., ústřední báňský inspektor(foto ke stažení), kontakt: mob. 724 206 588, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
K předaným cenám „Zlatý Permon“ za bezpečnost v hornictví v roce 2014

 Hlavním cílem soutěže o cenu „Zlatý Permon“ je především napomáhat ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovních podmínek v organizacích dozorovaných státní báňskou správou.

Cenu za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ od roku 2002 propůjčuje a uděluje jménem všech zřizovatelů předseda Českého báňského úřadu. Zřizovateli ceny jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky.

Za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce za rok 2014 byla předsedou Českého báňského úřadu propůjčena cena „Zlatý Permon“ níže uvedeným vítězným organizacím.

 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM (I. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl)

úterý, 09 červen 2015 07:32
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Podpis memoranda o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu Pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

K vyhodnocení plnění uzavřené dohody a k podpisu memoranda o další vzájemné spolupráci došlo na Českém báňském úřadě dne 23. dubna 2015.

Před podpisem memoranda Bc. Jan SÁBEL, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (dále jen „OS PHGN“) a Ing. Martin ŠTEMBERKA, statutární náměstek Českého báňského úřadu, společně konstatovali, že přetrvávající nejistota v hornictví se nepochybně promítá i do dosažených výsledků ve smrtelné úrazovosti. V uplynulém roce při těžbě hnědého a černého uhlí došlo k nárůstu o 8 smrtelných úrazů více než v roce 2013.

 

tk36

čtvrtek, 30 duben 2015 13:43
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Ve dnech 16. - 17. dubna 2015 proběhla v Hotelu Sepetná VII. konference "Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy".

Přednášejícími byli zástupci obvodního báňského úřadu v Prievidzi, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, Oblastního inspektorátu práce v Ostravě, těžebních a servisních organizací a státní báňské správy.

Příspěvky se zabývaly rozborem mimořádných událostí, bezpečností při práci, diagnostikou a údržbou strojních zařízení a novými trendy v bezpečném provozování strojního zařízení v hornictví.

Navíc hosté působící mimo oblast dozorovanou státní báňskou správou seznámili přítomné se situací v oblasti provozu vyhrazených technických zařízení zdvihacích, tlakových a plynových.

Konference se zúčastnilo 120 zástupců z celého širokého spektra organizací zabývajících se hornictvím a podzemním stavitelstvím, vč. zástupců z dodavatelských organizací zajišťující provoz strojních zařízení.

Konference přispěla k výměně zkušeností a poznatků profesních odborníků nabytých nejen v rámci České republiky, ale i z jiných zemí, a to zejména prostřednictvím příspěvku předneseného zástupcem slovenské státní báňské správy a dalších příspěvků přednesených zástupci organizací dodávajících technická zařízení na zahraniční trhy.

 

čtvrtek, 23 duben 2015 10:51
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Připravovaná a nově platná legislativa, novinky z oblasti výzkumu, vzdělávání a provozní praxe a bezpečné nakládání s výbušninami, byla hlavní témata programu semináře zaměřeného na aktuální problematiku nakládání s výbušninami v České republice.

 Seminář, který připravila státní báňská správa, zahájil dne 8. dubna 2015 v Tuchlovicích Ing. Martin Štemberka, statutární náměstek Českého báňského úřadu. Na úvod shrnul aktuální problematiku nakládání s výbušninami v České republice a činnost státní báňské správy v této oblasti  za rok 2014. Poděkoval také přítomným zástupcům organizací za dosažené výsledky v bezpečnosti práce při nakládání s výbušninami. V roce 2014, stejně jako v roce 2013, nedošlo při nakládání s výbušninami k žádnému smrtelnému úrazu. Zaznamenány byly celkem 2 mimořádné události, a to při zpracování výbušnin a při provádění trhacích prací v podzemí.

 

čtvrtek, 23 duben 2015 10:29
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Předseda představenstva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, dopisem ze dne 10. dubna 2015 Českému báňskému úřadu sdělil, že rozpočtové priority pojišťovny nadále neumožňují podporovat soutěž „Zlatý Permon.“

 

Ocenění je každoročně udělováno předsedou Českého báňského úřadu subjektům dozorovaným státní báňskou správou, které dosáhly vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v hornictví.

 

Český báňský úřad děkuje pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group za dlouholetou spolupráci.

Tisková zpráva č. 32

Český báňský úřad, Praha dne 21. dubna 2015

 

úterý, 21 duben 2015 08:19
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Na Jarním setkání těžařů Ing. Martin Štemberka, statutární náměstek, zhodnotil činnost státní báňské správy za rok 2014 ve vztahu k aktuální báňské problematice v České republice.

tk31

úterý, 07 duben 2015 14:17
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

 

 

0 smrtelných pracovních úrazů, 0 závažných pracovních úrazů a 0 mimořádných události za rok 2014, je dosažený výsledek v pracovní úrazovosti u organizací, které zejména na povrchu dobývají ložiska nerostných surovin, a kde vykonává vrchní dozor státní báňská správa a zároveň působí Odborový svaz Stavba České republiky.

Výše uvedené dosažené výsledky v pracovní úrazovosti podpořily společnou vůli Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky pokračovat započaté spolupráci. K vyhodnocení plnění uzavřené dohody v roce 2007 a k podpisu memoranda o další vzájemné spolupráci došlo na Českém báňském úřadě dne 30. března 2015.

t 30

středa, 01 duben 2015 07:01
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 29

Český báňský úřad, Praha dne 6. ledna 2015

Ke dni 31. prosince 2014, na vlastní žádost, odstoupil Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., z funkce předsedy Českého báňského úřadu.

Vláda vzala tuto skutečnost na vědomí dne 22. prosince 2014.

Do doby jmenování nového předsedy vede Český báňský úřad statutární náměstek Ing. Martin Štemberka.

logo cbu tisk

 

 

středa, 07 leden 2015 10:04
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 28

 

Český báňský úřad, Praha dne 15. prosince 2014

U příležitosti svátku sv. Barbory byly dne 11. prosince 2014 v sídle Českého báňského úřadu předány „Rezortní medaile Jiřího Agricoly“.

Hornický svátek je vždy považován za případ hodný zvláštního zřetele, proto rezortní medaile Jiřího Agricolly společně předali Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, a Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu.

 

Resortní medaili bylo oceněno 19 odborníků, kteří se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví. Jedná se zejména o pracovníky z organizací podléhajících dozoru státní báňské správy, ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím, jakož i pracovníků jiných odborů.

pondělí, 15 prosinec 2014 13:56
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 27

 

Český báňský úřad; v Praze, dne 11. listopadu 2014

 

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., přijal pozvání Těžební unie a dne 6. listopadu 2014 se zúčastnil podzimního setkání těžařů v Brně.

t 27 1

 

úterý, 11 listopad 2014 13:59
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Nejčtenější -TS

K povolení těžby štěrkopí…

Tisková zpráva č. 14 Český báňský úřad, v Praze dne 4. ...

Číst dál
Doporučené odkazy:
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Cílem společnosti je seznamovat zejména členy Společnosti s novinkami v oblasti trhací techniky, technologie trhacích prací, vrtací techniky a dalších elementech podílejících se na komplexu činností nazývající se trhací či ohňostrojné práce.
Hornické muzeum Příbram
navazuje na dvě muzeální instituce vzniklé už v 19. století. Už od roku 1852 byla přístupná část......
Těžební unie
Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.
Společenstvo těžařů ČR
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu nezávislá dobrovolná organizace. V České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.
Vysoká škola báňská
-Technická univerzita Ostrava ŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit