A+ A A-

Tiskové zprávy (72)

Tiskový mluvčí

Bohuslav MACHEK (foto ke stažení), kontakt: mob. 724 206 588, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Informace

 

Soubory s informacemi jsou ke stažení v podobě dokumentů ve formátu pro program MS Word (přípona .doc).

Český báňský úřad, Praha dne 14. prosince 2015

Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu, Bc. Jan Sábel, předseda Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu, a Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, při slavnostním udílení nejvyššího ocenění za zásluhy o české hornictví, rezortní medaile Jiřího Agricoly dne 8. prosince 2015.

úterý, 15 prosinec 2015 08:34
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Český báňský úřad, Praha dne 14. prosince 2015

Přední zástupci Senátu a Parlamentu České republiky, ústředních orgánů státní správy, odborů, profesních svazů a těžebních organizací, se sešli v předvečer svátku sv. Barbory, patronky havířů, v reprezentativních prostorách Českého báňského úřadu v Praze.

t1

úterý, 15 prosinec 2015 08:22
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Český báňský úřad, Praha dne 29. října 2015

XXI. setkání vrcholových zástupců státních báňských správ evropských zemí ve finském hlavním městě Helsinky bylo tematicky zaměřeno na „Společenskou přijatelnost hornické činnosti“.

čtvrtek, 29 říjen 2015 11:55
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Předsedy vlády ČR Bohuslav Sobotka v průběhu návštěvy lomu v Mokrá těžební organizace Českomoravský cement, a.s., kterého také doprovázel Ing. Jan Brothánek, předseda Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (vpravo se zelenou přilbou).

pondělí, 03 srpen 2015 19:36
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Vláda na svém zasedání dne 22. července 2015 rozhodla na základě výběrového řízení, že novým předsedou Českého báňského úřadu bude dosavadní náměstek pověřený řízením úřadu Martin Štemberka. Uveden do funkce byl po složení služebního slibu dne 24. července 2015.

 

 

 

 

 

 

1 s S

foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nový předseda Českého báňského úřadu

Vláda na svém zasedání dne 22. července 2015 rozhodla na základě výběrového řízení, že novým předsedou Českého báňského úřadu bude dosavadní náměstek pověřený řízením úřadu Martin Štemberka. Uveden do funkce bude po složení služebního slibu dne 24. července 2015.

středa, 22 červenec 2015 18:23
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

logo cbu tiskUsnesením vlády České republiky č. 1058 ze dne 15.prosince 2014 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2015 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2015, bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2014“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. června. 2015.

„Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2014“ hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa.

Pozitivní zprávou je, že počet úrazů v roce 2014 v organizacích dozorovaných státní báňskou správou, byl nejnižší v historii. Meziroční mírný pokles počtu úrazů svědčí o stabilizaci vysoké úrovně bezpečnosti práce v dozorovaném resortu, která je i výsledkem intenzivního výkonu dozoru státní báňské správy.

úterý, 30 červen 2015 13:37
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

K předaným cenám „Zlatý Permon“ za bezpečnost v hornictví v roce 2014

 Hlavním cílem soutěže o cenu „Zlatý Permon“ je především napomáhat ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovních podmínek v organizacích dozorovaných státní báňskou správou.

Cenu za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ od roku 2002 propůjčuje a uděluje jménem všech zřizovatelů předseda Českého báňského úřadu. Zřizovateli ceny jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky.

Za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce za rok 2014 byla předsedou Českého báňského úřadu propůjčena cena „Zlatý Permon“ níže uvedeným vítězným organizacím.

 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM (I. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl)

úterý, 09 červen 2015 07:32
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Podpis memoranda o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu Pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

K vyhodnocení plnění uzavřené dohody a k podpisu memoranda o další vzájemné spolupráci došlo na Českém báňském úřadě dne 23. dubna 2015.

Před podpisem memoranda Bc. Jan SÁBEL, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (dále jen „OS PHGN“) a Ing. Martin ŠTEMBERKA, statutární náměstek Českého báňského úřadu, společně konstatovali, že přetrvávající nejistota v hornictví se nepochybně promítá i do dosažených výsledků ve smrtelné úrazovosti. V uplynulém roce při těžbě hnědého a černého uhlí došlo k nárůstu o 8 smrtelných úrazů více než v roce 2013.

 

tk36

čtvrtek, 30 duben 2015 13:43
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Ve dnech 16. - 17. dubna 2015 proběhla v Hotelu Sepetná VII. konference "Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy".

Přednášejícími byli zástupci obvodního báňského úřadu v Prievidzi, Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, Oblastního inspektorátu práce v Ostravě, těžebních a servisních organizací a státní báňské správy.

Příspěvky se zabývaly rozborem mimořádných událostí, bezpečností při práci, diagnostikou a údržbou strojních zařízení a novými trendy v bezpečném provozování strojního zařízení v hornictví.

Navíc hosté působící mimo oblast dozorovanou státní báňskou správou seznámili přítomné se situací v oblasti provozu vyhrazených technických zařízení zdvihacích, tlakových a plynových.

Konference se zúčastnilo 120 zástupců z celého širokého spektra organizací zabývajících se hornictvím a podzemním stavitelstvím, vč. zástupců z dodavatelských organizací zajišťující provoz strojních zařízení.

Konference přispěla k výměně zkušeností a poznatků profesních odborníků nabytých nejen v rámci České republiky, ale i z jiných zemí, a to zejména prostřednictvím příspěvku předneseného zástupcem slovenské státní báňské správy a dalších příspěvků přednesených zástupci organizací dodávajících technická zařízení na zahraniční trhy.

 

čtvrtek, 23 duben 2015 10:51
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Připravovaná a nově platná legislativa, novinky z oblasti výzkumu, vzdělávání a provozní praxe a bezpečné nakládání s výbušninami, byla hlavní témata programu semináře zaměřeného na aktuální problematiku nakládání s výbušninami v České republice.

 Seminář, který připravila státní báňská správa, zahájil dne 8. dubna 2015 v Tuchlovicích Ing. Martin Štemberka, statutární náměstek Českého báňského úřadu. Na úvod shrnul aktuální problematiku nakládání s výbušninami v České republice a činnost státní báňské správy v této oblasti  za rok 2014. Poděkoval také přítomným zástupcům organizací za dosažené výsledky v bezpečnosti práce při nakládání s výbušninami. V roce 2014, stejně jako v roce 2013, nedošlo při nakládání s výbušninami k žádnému smrtelnému úrazu. Zaznamenány byly celkem 2 mimořádné události, a to při zpracování výbušnin a při provádění trhacích prací v podzemí.

 

čtvrtek, 23 duben 2015 10:29
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Nejčtenější -TS

K povolení těžby štěrkopí…

Tisková zpráva č. 14 Český báňský úřad, v Praze dne 4. ...

Číst dál
Doporučené odkazy:
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Cílem společnosti je seznamovat zejména členy Společnosti s novinkami v oblasti trhací techniky, technologie trhacích prací, vrtací techniky a dalších elementech podílejících se na komplexu činností nazývající se trhací či ohňostrojné práce.
Hornické muzeum Příbram
navazuje na dvě muzeální instituce vzniklé už v 19. století. Už od roku 1852 byla přístupná část......
Těžební unie
Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.
Společenstvo těžařů ČR
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu nezávislá dobrovolná organizace. V České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.
Vysoká škola báňská
-Technická univerzita Ostrava ŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit