A+ A A-
06-02-2017

Dotčené osoby mají v souladu s právním řádem ČR právo obracet se na Český báňský úřad (ČBÚ) a obvodní báňské úřady (OBÚ) se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a podávat petice. Orgány SBS postupují při vyřizování stížností podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a při vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Interní pravidla pro vyřizování stížností a petic vč. vyhodnocování jsou v souladu s uvedenými zákony stanovena Opatřením předsedy ČBÚ č. 8/2016.

 

Souhrnná informace o vyřizování stížností

věcně a místně příslušnými orgány SBS od r. 2011

 

Počet řešených stížností

orgán SBS se sídlem                            

2011

2012

2013

2014

2015

2016

OBÚ v Brně

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Praze

2

-

-

-

1

-

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

OBÚ v Ostravě

-

-

1

-

-

1

OBÚ v Plzni

1

-

-

2

-

-

OBÚ v Sokolově

-

-

-

1

1

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

ČBÚ v Praze

7

-

2

3 *)

1

-

Celkem SBS

11

0

3

6

3

1

Stížnost vyhodnocena jako:

 

 

 

 

 

 

nedůvodná

10

-

1

6

3

1

částečně důvodná

1

-

2

-

-

-

důvodná

-

-

-

-

-

-

Počet případů, kdy stížnost směřovala vůči:

 

 

 

 

 

 

nesprávnému úřednímu postupu

10

-

3

6

3

1

nevhodnému chování úřední osoby

4

-

-

2

-

-

                        *) Ve 2 případech se jednalo o stížnost na přešetření způsobu vyřízení stížnosti ze strany prvoinstančního OBÚ.

 

Za období 2011-2016 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné celkem 24 stížností dle § 175 správního řádu. Stížnost ve 23 případech směřovala vůči nesprávnému úřednímu postupu, 6 případů se týkalo nevhodného chování úřední osoby. Celkem 3 stížnosti (12,5%) byly pro prošetření vyhodnoceny jako částečně důvodné (ve věci nahlížení do spisu a nedodržení správních lhůt), zbylých 21 stížností (87,5%) bylo shledáno nedůvodnými.

 

Rozdělení počtu stížností podle předmětu správního řízení:

13 - povolování hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem;

   5 - kontrolní činnost při ověřování plnění podmínek pro hornickou činnost a činnost prováděnou

         hornickým způsobem;

   2 - povolování trhacích prací;

   2 - stanovování dobývacího prostoru;

   1 - povolování umístění stavby v dobývacím prostoru;

   1 - šetření mimořádné události (závažný pracovní úraz) v dozorované organizaci.

 

 

Souhrnná informace o vyřizování petic

věcně a místně příslušnými orgány SBS od r. 2011

 

Počet řešených petic

orgán SBS se sídlem                        

2011

2012

2013

2014

2015

2016

OBÚ v Brně

-

-

1

-

-

-

OBÚ v Praze

2

1

-

1

-

-

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

OBÚ v Ostravě

-

-

-

1

-

-

OBÚ v Plzni

1

-

-

-

-

-

OBÚ v Sokolově

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

ČBÚ

-

-

-

-

-

1

Celkem SBS

4

1

1

2

0

1

 

Za období 2011 až 2016 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné 9 petic. V rámci SBS se neobjevily případy opakovaného podání petice nebo vyjádření nesouhlasu s jejím vyřízením. Petice vyjadřovaly nesouhlas s případným povolováním hornické činnosti (2x), s prováděním a intenzitou trhacích prací (2x), s vymezením hranic dobývacího prostoru (2x), s činnostmi prováděnými v dobývacích prostorech (2x) a s řešením majetkových vztahů mezi občany a těžební organizací (1x).  

/3.2.2017,IA/

 

 

 

Více z této kategorie: « Poradní orgány předsedy ČBÚ

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit