Logo
Vytisknout tuto stránku
27-02-2017

SPRÁVNÍ ČINNOST SBS V ROCE 2016

V průběhu roku 2016 bylo obvodními báňskými úřady vydáno

 •        126 povolení k otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek nebo jejich částí,
 •        9 povolení k těžbě ložisek nevyhrazených nerostů,
 •        52 povolení zajištění/likvidace hlavních důlních děl a lomů,
 •        9 povolení ke zvláštním zásahům do zemské kůry,
 •        43 povolení trhacích prací malého rozsahu,
 •        30 povolení trhacích prací velkého rozsahu,
 •        13 povolení ohňostrojných prací,
 •        837 stanovisek ke stavbám a zařízením v chráněném ložiskovém území podle § 19 horního zákona,
 •        2538 stanovisek k územním plánům,
 •        253 oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem,
 •        24 střelmistrovských průkazů,
 •        3 osvědčení k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie T2 a F4,
 •        11 oprávnění k výkonu funkce pyrotechniků,
 •        24 osvědčení závodního lomu s roční těžbou do 500 tis. tun užitkového nerostu,
 •        109 osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního technika, projektanta a důlního měřiče,
 •        37 osvědčení revizního technika,
 •        4 osvědčení hodnotitele rizik ukládání odpadů,
 •        2 osvědčení báňského znalce,
 •        156 osvědčení odborné způsobilosti jeřábníka, vazače, elektrikáře aj.,
 •        180 povolení k nabývání výbušnin,
 •        52 povolení k čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace,
 •        5 rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru,
 •        33 rozhodnutí o změně nebo zrušení dobývacího prostoru

   a bylo evidováno 2 171 ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem.


Český báňský úřad
v průběhu roku 2016

 •        vydal 34 osvědčení závodního dolu,
 •        vydal 40 osvědčení závodního lomu s roční těžbou vyšší než 500 tisíc tun užitkového nerostu,
 •        vydal 3 osvědčení hlavního důlního měřiče,
 •        vydal 3 osvědčení technického vedoucího odstřelu,
 •        povolil 3 výjimky z bezpečnostních předpisů,
 •        vydal 78 povolení k předávání výbušnin,
 •        vydal 61 povolení k vývozu výbušnin do ciziny,
 •        vydal 44 povolení k dovozu výbušnin z ciziny,
 •        vydal 20 povolení pro tranzit výbušnin přes území ČR,
 •        vydal 87 vyjádření k zemi původu výbušnin,
 •        vydal 24 rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti dle zákona č. 18/2004 Sb., zákona o uznávání odborné kvalifikace,
 •         vedl 22 řízení o odvolání a 2 řízení o rozkladu,
 •         jako garant v oblasti nakládání s výbušninami plnil úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii.

 

Naposledy změněno středa, 01 březen 2017 13:05
© Český báňský úřad, 2012