A+ A A-
24-05-2018

Informace ke zpracování Vašich osobních údajů

Správce osobních údajů

 

zastoupený

Český báňský úřad

 

Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D.,

předsedou                             

Kontaktní údaje:

Český báňský úřad

Kozí 748/4

110 01 Praha 1 - Staré Město

elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

datová schránka: rn6aas6

email pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 221 775 311, fax 221 775 363

Kontakt na pověřence:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 221 775 361

Informace o účelu zpracování, právním základu, kategorii příjemců a o době uložení, resp. lhůtě pro výmaz jsou uvedeny v Informaci ke zpracování osobních údajů.xls.

Ke zpracovávání osobních údajů se využívají informační systémy pro výkon personální/mzdové agendy, ekonomické agendy, správy úhrad a systém elektronické spisové služby. Do těchto informačních systémů mají přístup pouze pověření zaměstnanci ve vymezeném rozsahu uživatelských oprávnění. S ohledem na působnost, zejména zajištění archivnictví ve veřejném zájmu, není možné v informačních systémech aplikovat anonymizaci, pseudonymizaci či šifrování osobních údajů. V rámci úřední činnosti lze získávat a využívat osobní údaje zpracovávané v základních registrech a veřejných rejstřících, a to pouze na základě a v rozsahu zákonných zmocnění.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či k profilování subjektů údajů.

Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci a není záměr je předávat.

Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo lze uplatnit na základě žádosti o vydání potvrzení o zpracovávání osobních údajů nebo o přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů lze uplatnit na základě žádosti.

Právo požadovat výmaz osobních údajů ("právo být zapomenut")

Toto právo lze uplatnit na základě žádosti. V některých případech lze výmaz (likvidaci) osobních údajů provést až na základě skartačního řízení v souladu s archivním zákonem, resp. se Spisovým a skartačním řádem státní báňské správy.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

Omezení zpracování osobních údajů lze uplatnit na základě žádosti. Toto právo nelze uplatňovat v případě, že ke zpracování osobních údajů dochází na základě právního titulu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Toto právo nelze s ohledem na zákonnost zpracování a charakter zpracovávaných osobních údajů uplatňovat.

Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm e) GDPR /zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci/.

Poplatky

Informace, sdělení a úkony dle GDPR se poskytují a činí bezplatně.

Za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů, nebo za vyřízení zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti však může být uložen poplatek, který zohlední administrativní náklady. Použijí se sazby stanovené v sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací.

Žádosti k uplatňování práv, námitky proti zpracování osobních údajů případně jiná podání týkající se zpracování osobních údajů zasílejte písemně nebo elektronicky na adresy uvedené v kontaktních údajích.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Naposledy změněno čtvrtek, 24 květen 2018 08:12
Více z této kategorie: « Stížnosti a petice

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit