A+ A A-

Povinnost platit úhradu z dobývacího prostoru a úhradu z vydobytých nerostů (dále též „úhrady“) je dána zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu §2 odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, mají tato peněžitá plnění charakter daně.

Věcně a místně příslušným správcem úhrad je obecně obvodní báňský úřad,  v jehož obvodu působnosti se nachází předmětný dobývací prostor nebo jeho největší část.


 

Informace pro příjemce výnosu úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů  (.docx)


 

I.Právní předpisy k úhradám

 • část osmá zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství  (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady,
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

II.Formuláře k úhradám

 

Elektronická podatelna:

 

 Podání podle § 71 odst. 1 písm. a písm. b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, lze učinit vyplněním níže uvedených  interaktivních formulářů a jejich odesláním prostřednictvím webové aplikace – Informačního systému úhrad - datovou zprávou ve formátu .xml.

 

1.Formuláře vydané v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, austanovením § 8 odst. 3 vyhlášky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů (platné do 31.12.2016):

PŘIZNÁNÍ K ÚHRADĚ Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ
Pokyny k vyplnění přiznání úhrady z VN

Tyto formuláře lze použít pouze pro přiznání k úhradě z vydobytých nerostů za úhradové období 2016!

2.Formuláře vydané podle § 33s odst. 4 a podle § 33t odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (platné od 1.1.2017):

2.1.      Interaktivní

 a)PŘIZNÁNÍ K ÚHRADĚ Z DOBÝVACÍHO PROSTORU
Pokyny k vyplnění Přiznání k úhradě z dobývacího prostoru: pokyny_DP_VZOR.pdf

 b) OZNÁMENÍ K ZÁLOZE ÚHRADY Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ
Pokyny k vyplnění Oznámení k záloze úhrady z vydobytých nerostů:

 

 • pro hnědé uhlí dobývané povrchově:

Pokyny_oznámení_k_záloze_úhrady_z_VN_VZOR.pdf

 • pro uhlí, uran, ropu a zemní plyn:

Pokyny_oznámení_k_záloze_úhrady_z_VN_VZOR.pdf

 • pro ostatní nerosty:

Pokyny_oznámení_k_záloze_úhrady_z_VN_VZOR.pdf


c) PŘIZNÁNÍ K ÚHRADĚ Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ
Pokyny k vyplnění Přiznání k úhradě z vydobytých nerostů :

 

 • pro hnědé uhlí dobývané povrchově:

Pokyny_přiznání_k_úhradě_z_VN_VZOR.pdf

 • pro uhlí, uran, ropu a zemní plyn:

Pokyny_přiznání_k_úhradě_z_VN_VZOR.pdf

 • pro ostatní nerosty:

Pokyny_přiznání_k_úhradě_z_VN_VZOR.pdf

 

2.2.     Neinteraktivní
Formuláře
k úhradě z vydobytých nerostů na základě přechodných ustanovení zákona č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Oznámení_o_množství nerostů_přechodné.docx
Pokyny_oznámení_přechodné.pdf

 

Přiznání_k_úhradě_z_VN_přechodné.docx
Pokyny_přiznání_přechodné.pdf

 

 III.Placení úhrad

 1. 1.Placení úhradvydobytých nerostů, včetně záloh, za úhradové období 2016       a placení úhrad z přechodných ustanovení zákona č. 89/2016 Sb. se bude provádět beze změn ve variabilních symbolech na stávající příjmové účty jednotlivých obvodních báňských úřadů s předčíslím 35.
 2. 2.Placení úhraddobývacího prostoru se počínaje úhradovým obdobím 2017 bude provádět na příjmové účty jednotlivých obvodních báňských úřadů s předčíslím 4714:

obvodní báňský úřad

číslo účtu

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

4714-60623621/0710

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

4714-04527141/0710

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina

4714-11821461/0710

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého

4714-13327491/0710

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

4714-10523761/0710

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

4714-26926311/0710

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského

4714-98426391/0710

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického

4714-11926511/0710

 

Konstantní symbol:  

1148 - platba bezhotovostním převodem z účtu,

 

1149 - platba v hotovosti nebo složenkou (nejedná se o daňovou složenku).

Variabilní symbol:      

IČO poplatníka.

 

 1. 3.Placení úhradvydobytých nerostů se počínaje úhradovým obdobím 2017 bude provádět na příjmové účty jednotlivých obvodních báňských úřadů s předčíslím 4757:

 

obvodní báňský úřad

číslo účtu

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

4757-60623621/0710

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

4757-04527141/0710

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina

4757-11821461/0710

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého

4757-13327491/0710

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

4757-10523761/0710

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

4757-26926311/0710

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského

4757-98426391/0710

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického

4757-11926511/0710

 

Konstantní symbol:  

1148 - platba bezhotovostním převodem z účtu,

 

1149 - platba v hotovosti nebo složenkou (nejedná se o daňovou složenku).

Variabilní symbol:      

IČO poplatníka.

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit