A+ A A-

O úřadu (9)

O úřadu
pondělí, 06 únor 2017 12:24
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

Informace jsou zveřejňovány v návaznosti na roční akční plány boje s korupcí, stanovené příslušnými usneseními vlády, a v souladu s Resortním interním protikorupčním programem SBS.

 

pdf icon Poradní orgány stav k 1_8_2017.pdf

úterý, 16 červenec 2013 06:41
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...
pátek, 12 červenec 2013 08:11
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

Předseda ČBÚ

Stemberka

 Ing. Martin Štemberka, Ph.D.

zivotopis
sekretariát - 221 775 317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 
 

 

Zástupce předsedy

ndvorak

ředitel Sekce báňské správy

JUDr. Pavel DVOŘÁK

zivotopis
221 775 301
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
pátek, 12 červenec 2013 08:03
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

V současné době nejsou vypsány žádné konkurzy na volná místa.

pondělí, 14 leden 2013 08:49
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

V současné době není nabízen k odprodeji dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, žádný movitý majetek.

pondělí, 14 leden 2013 08:48
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

Protikorupční opatření

 V souladu s usnesením vlády č. 752/2013 ve znění pozdějších změn byl vydán Resortní interní protikorupční program SBS. Aktualizované znění:   Resortní protikorupční program SBS.doc.  
Oznámení podezření na možné korupční jednání související s výkonem činnosti SBS,
a to i anonymní, lze v souladu s ustanovením 1.4 RIPP učinit:

a) elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ;

b) písemně na adresu sídla úřadu zveřejněných na http://www.cbusbs.cz/;

c)  písemně vhozením do schránky umístěné na budově úřadu zřízené k realizaci nařízení vlády
č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (blíže viz http://www.cbusbs.cz/index.php/narizeni-vlady-c-145-2015-sb.html a viz stránky jednotlivých OBÚ http://www.cbusbs.cz/index.php/obu-1.html).

 Podrobné informace z oblasti boje proti korupci, související dokumenty a odkazy naleznete na www.korupce.cz.

Etický kodex

Pravidla etiky státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru vykonávajících činnosti dle § 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, jsou upravena Služebním předpisem č. 13/2015 náměstka ministra vnitra pro státní službu, dostupným na http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx; pravidla etiky zaměstnanců v pracovním poměru upravuje Opatření předsedy ČBÚ_č.11/2012.

Poradní orgány předsedy ČBÚ

Informace jsou zveřejňovány v návaznosti na usnesení vlády č. 752/2013 ve znění pozdějších změn v souladu s Resortním interním protikorupčním programem SBS.

Poradní orgány stav k 1.1.2018.pdf

Nárok na odškodnění

Projednávání nároku na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup probíhá

v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Při posuzování žádostí se uplatní také Desatero "dobré správy" dle usnesení vlády č. 593/2012.

Agenda vyřizování žádostí o odškodnění spadá do působnosti oddělení legislativy ČBÚ.

 

 

 

 

pondělí, 14 leden 2013 08:46
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

V průběhu roku 2016 bylo obvodními báňskými úřady vydáno

 •        126 povolení k otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek nebo jejich částí,
 •        9 povolení k těžbě ložisek nevyhrazených nerostů,
 •        52 povolení zajištění/likvidace hlavních důlních děl a lomů,
 •        9 povolení ke zvláštním zásahům do zemské kůry,
 •        43 povolení trhacích prací malého rozsahu,
 •        30 povolení trhacích prací velkého rozsahu,
 •        13 povolení ohňostrojných prací,
 •        837 stanovisek ke stavbám a zařízením v chráněném ložiskovém území podle § 19 horního zákona,
 •        2538 stanovisek k územním plánům,
 •        253 oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem,
 •        24 střelmistrovských průkazů,
 •        3 osvědčení k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie T2 a F4,
 •        11 oprávnění k výkonu funkce pyrotechniků,
 •        24 osvědčení závodního lomu s roční těžbou do 500 tis. tun užitkového nerostu,
 •        109 osvědčení odborné způsobilosti bezpečnostního technika, projektanta a důlního měřiče,
 •        37 osvědčení revizního technika,
 •        4 osvědčení hodnotitele rizik ukládání odpadů,
 •        2 osvědčení báňského znalce,
 •        156 osvědčení odborné způsobilosti jeřábníka, vazače, elektrikáře aj.,
 •        180 povolení k nabývání výbušnin,
 •        52 povolení k čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace,
 •        5 rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru,
 •        33 rozhodnutí o změně nebo zrušení dobývacího prostoru

   a bylo evidováno 2 171 ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem.


Český báňský úřad
v průběhu roku 2016

 •        vydal 34 osvědčení závodního dolu,
 •        vydal 40 osvědčení závodního lomu s roční těžbou vyšší než 500 tisíc tun užitkového nerostu,
 •        vydal 3 osvědčení hlavního důlního měřiče,
 •        vydal 3 osvědčení technického vedoucího odstřelu,
 •        povolil 3 výjimky z bezpečnostních předpisů,
 •        vydal 78 povolení k předávání výbušnin,
 •        vydal 61 povolení k vývozu výbušnin do ciziny,
 •        vydal 44 povolení k dovozu výbušnin z ciziny,
 •        vydal 20 povolení pro tranzit výbušnin přes území ČR,
 •        vydal 87 vyjádření k zemi původu výbušnin,
 •        vydal 24 rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti dle zákona č. 18/2004 Sb., zákona o uznávání odborné kvalifikace,
 •         vedl 22 řízení o odvolání a 2 řízení o rozkladu,
 •         jako garant v oblasti nakládání s výbušninami plnil úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii.

 

pondělí, 27 únor 2017 00:00
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...
pondělí, 03 duben 2017 00:00
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit