Logo
Vytisknout tuto stránku
29-12-2016
Interní auditor přezkoumává a vyhodnocuje nezávisle a objektivně operace a vnitřní kontrolní systém SBS. Zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, zda vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon SBS a je způsobilý včas identifikovat a minimalizovat možná ekonomická, právní a provozní rizika. V rámci SBS zajišťuje metodickou a konzultační činnost.  
© Český báňský úřad, 2012