Logo
Vytisknout tuto stránku
29-12-2016

Kancelář úřadu zabezpečuje organizační a administrativní záležitosti pro předsedu ČBÚ a další odborné činnosti dle jeho pokynů. Zabezpečuje přípravu jednání porad ředitelů a gremiálních porad. Zajišťuje agendu resortních medailí Jiřího Agricoly a v součinnosti s odborem hornictví přípravu a realizaci předávání resortních ocenění Záslužný záchranářský kříž a Zlatý Permon. Vede evidenci interních aktů řízení.

© Český báňský úřad, 2012