Logo
Vytisknout tuto stránku
25-01-2017

Dne 13. března 2017 byla v částce č. 27 Sbírky zákonů publikována vyhláška č. 75 /2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

Účinnost vyhlášky byla stanovena na den 1. června 2017.

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 


Naposledy změněno pondělí, 03 duben 2017 11:26
© Český báňský úřad, 2012