A+ A A-

Zákony upravující věcnou a územní působnost SBS

 • Český báňský úřad je zřízen zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.
 • Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
 • Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
 • Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Orgány státní báňské správy

Státní báňská správa zaměstnává dle systemizace pro rok 2012 celkem 205 odborných, administrativních a manuálních pracovníků.

Český báňský úřad (ČBÚ)
Se sídlem v Praze.
8 obvodních báňských úřadů (OBÚ)
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, se sídlem v Praze.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, se sídlem v Plzni.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, se sídlem v Sokolově.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, se sídlem v Mostě.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, se sídlem v Hradci Králové.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, se sídlem v Brně.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, se sídlem v Liberci.

Vrchní dozor je vykonáván orgány státní báňské správy nad

 • hornickou činností,
 • činností prováděnou hornickým způsobem,
 • požární ochranou v podzemí,
 • dodržováním pracovních podmínek
  • v hornických organizacích,
  • při výrobě výbušnin,
  • při nakládání s výbušninami,
 • nakládáním s těžebním odpadem,
 • podzemními objekty,
 • řádným odváděním úhrad za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty.

Orgány státní báňské správy kontrolují, zda hornické organizace vykonávají tyto činnosti v souladu se

 • zákonem č. 44/1988 Sb., zákonem č. 61/1988 Sb. a zákonem č. 157/2009 Sb.,
 • předpisy vydanými na jejich základě (horní a bezpečnostní předpisy),
 • a jinými obecně závaznými právními předpisy (např. zákoníkem práce, nařízením vlády o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, vyhláškou o placení úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých vyhrazených nerostů apod.), pokud se dotýkají hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.

Formy výkonu vrchního dozoru

 1. provádění prohlídek objektů, zařízení a pracovišť,
 2. zjišťování stavu, příčin a následků závažných událostí na místě,
 3. nařizování odstranit zjištěné závady a nedostatky.
  K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu jsou nařizována nezbytná opatření. Pokud se zjistí závady, které zřejmě a bezprostředně ohrožují zákonem chráněný obecný zájem a které nelze ihned odstranit, je nařizováno v nezbytném rozsahu zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě některých technických zařízení, a to až do odstranění závad.

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit