Logo
Vytisknout tuto stránku
03-12-2012

Formuláře k úhradám

1.Formuláře vydané v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, austanovením § 8 odst. 3 vyhlášky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů (platné do 31.12.2016):

PŘIZNÁNÍ K ÚHRADĚ Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ
Pokyny k vyplnění přiznání úhrady z VN

Tyto formuláře lze použít pouze pro přiznání k úhradě z vydobytých nerostů za úhradové období 2016!

2.Formuláře vydané podle § 33s odst. 4 a podle § 33t odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (platné od 1.1.2017):

2.1.      Interaktivní

 a)PŘIZNÁNÍ K ÚHRADĚ Z DOBÝVACÍHO PROSTORU
Pokyny k vyplnění Přiznání k úhradě z dobývacího prostoru: pokyny_DP_VZOR.pdf

 b) OZNÁMENÍ K ZÁLOZE ÚHRADY Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ
Pokyny k vyplnění Oznámení k záloze úhrady z vydobytých nerostů:

 

  • pro hnědé uhlí dobývané povrchově:

Pokyny_oznámení_k_záloze_úhrady_z_VN_VZOR.pdf

  • pro uhlí, uran, ropu a zemní plyn:

Pokyny_oznámení_k_záloze_úhrady_z_VN_VZOR.pdf

  • pro ostatní nerosty:

Pokyny_oznámení_k_záloze_úhrady_z_VN_VZOR.pdf


c) PŘIZNÁNÍ K ÚHRADĚ Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ
Pokyny k vyplnění Přiznání k úhradě z vydobytých nerostů :

 

  • pro hnědé uhlí dobývané povrchově:

Pokyny_přiznání_k_úhradě_z_VN_VZOR.pdf

  • pro uhlí, uran, ropu a zemní plyn:

Pokyny_přiznání_k_úhradě_z_VN_VZOR.pdf

  • pro ostatní nerosty:

Pokyny_přiznání_k_úhradě_z_VN_VZOR.pdf

 

2.2.     Neinteraktivní
Formuláře
k úhradě z vydobytých nerostů na základě přechodných ustanovení zákona č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Oznámení_o_množství nerostů_přechodné.docx
Pokyny_oznámení_přechodné.pdf

 

Přiznání_k_úhradě_z_VN_přechodné.docx
Pokyny_přiznání_přechodné.pdf

 

Naposledy změněno čtvrtek, 09 březen 2017 09:16
© Český báňský úřad, 2012