Logo
Vytisknout tuto stránku
14-03-2013

Záchranářský záslužný kříž

Záchranářský záslužný kříž Resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ se uděluje za výjimečné zásluhy při záchraně života nebo majetku projevené při zásahu báňských záchranářů, při cestě k zásahu nebo při výcviku. Může být udělena i za zvláštní zásluhy o zvýšení odborné úrovně báňské záchranné služby nebo záchranářské taktiky, a to při splnění podmínky nejméně 10 let činnosti v báňské záchranné službě. Medaile uděluje a odevzdává předseda Českého báňského úřadu.


Medaile Jiřího Agricoly

Medaile Jiřího AgricolyZřizovateli resortní medaile Jiřího Agricolly jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Český báňský úřad. Resortní medaile se uděluje k ocenění pracovníků v organizacích podléhajících dozoru Státní báňské správy, pracovníků Státní báňské správy, ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím a pracovníků jiných odborů, kteří se o rozvoj hornictví zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili. Právo předávat rezortní medaile Jiřího Agricolly má každý zřizovatel, v případech hodných zvláštního zřetele předávají zřizovatelé medaile společně.

Organizační pokyny potřebné pro udělení vyznamenání.


Zlatý PermonZlatý Permon„Cena za bezpečnost práce v hornictví se propůjčuje na základě žádosti a uděluje v měsíci březnu za předcházející kalendářní rok. Přehled udělených cen Zlatý Permon v letech 2002-2016.

Dne 21. března 2017 bylo na jednání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví vyhlášeno propůjčení cen „Zlatý Permon“ za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v roce 2016. Z celkového počtu dvaceti čtyř přihlášených bylo ocenění uděleno pěti vítězným organizacím v těchto kategoriích:


I. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl.

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

II. kategorie - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom.

Severní energetická a.s.

III. kategorie - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).

Provodínské písky a.s

IV. kategorie - činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby ropy (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).

MND a.s.

V. kategorie - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci).

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.

Naposledy změněno pátek, 31 březen 2017 08:29
© Český báňský úřad, 2012