Logo
Vytisknout tuto stránku
14-03-2013

Záchranářský záslužný kříž

Záchranářský záslužný kříž Resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ se uděluje za výjimečné zásluhy při záchraně života nebo majetku projevené při zásahu báňských záchranářů, při cestě k zásahu nebo při výcviku. Může být udělena i za zvláštní zásluhy o zvýšení odborné úrovně báňské záchranné služby nebo záchranářské taktiky, a to při splnění podmínky nejméně 10 let činnosti v báňské záchranné službě. Medaile uděluje a odevzdává předseda Českého báňského úřadu.


Medaile Jiřího Agricoly

Medaile Jiřího AgricolyZřizovateli resortní medaile Jiřího Agricolly jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Český báňský úřad. Resortní medaile se uděluje k ocenění pracovníků v organizacích podléhajících dozoru Státní báňské správy, pracovníků Státní báňské správy, ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím a pracovníků jiných odborů, kteří se o rozvoj hornictví zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili. Právo předávat rezortní medaile Jiřího Agricolly má každý zřizovatel, v případech hodných zvláštního zřetele předávají zřizovatelé medaile společně.

Organizační pokyny potřebné pro udělení vyznamenání.


Zlatý PermonZlatý Permon

 

„Cena byla v roce 2002 zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cenu uděluje předseda Českého báňského úřadu jménem všech zřizovatelů. 

 

Dne 22. března 2018 bylo na jednání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví vyhlášeno propůjčení cen „Zlatý Permon“ za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v roce 2017. Ocenění bylo uděleno pěti vítězným subjektům v těchto kategoriích:

 

I. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl
 OKD, a.s., Důlní závod 1, lokalita Darkov

 II. kategorie - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom.
Severní energetická a.s.

III. kategorie - hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).
EUROVIA Kamenolomy, a.s.

 IV. kategorie - činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby ropy (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).
LAMA GAS & OIL s.r.o.

V. kategorie - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci).

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., divize Těžba, sekce Báňská příprava, provoz Kamenolom.

Přehled udělených cen Zlatý Permon v letech 2002-2017.

Statut soutěže  o cenu za bezpečnost „Zlatý Permon“

Přihláška do soutěže za hodnocený rok 2018 bude zveřejněna v průběhu 4. čtvrtletí roku 2018.“

 

 

 

Naposledy změněno středa, 15 srpen 2018 08:47
© Český báňský úřad, 2012