Logo
Vytisknout tuto stránku
03-12-2012

1) Hlášení přepravy výbušnin Policejnímu prezídiu ČR

Oznamovací povinnost pro hlášení přeprav výbušnin je stanovena na dobu alespoň 1 hodinu předem, dle § 25f odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 451/2016 Sb. (dále jen „zákon“). Zároveň toto vozidlo musí být vybaveno systémem umožňujícím nepřetržité sledování (např. GPS) s výjimkou množství výbušnin uvedeném v § 25f odst. 2 zákona (20 kg výbušnin a 50 ks rozbušek). V případě přepravy malého množství výbušnin (do 20 kg výbušnin a 50 ks rozbušek) platí ustanovení §25f odst. 1 zákona o hlášení přepravy alespoň 24 hodin předem pokud toto vozidlo není vybaveno sledovacím systémem (např. GPS).

Kontaktní telefon pro dotazy ve věci hlášení přeprav – 974834001
Kontaktní telefon pro konkrétní hlášenou přepravu – 974834003

Oznamování přepravy výbušnin probíhá dle pokynů operačního odboru policejního prezídia ČR, za využití elektronického formuláře na stránkách policejního prezídia.


Změna v hlášení platná od 1. 1. 2014


2) Sdělení k výbušninám majícím původ na území Švýcarské konfederace

 

3) Informace k sledovatelnosti výbušnin

Sledovatelnost výbušnin - více informací informací ........

 

4) Povolování obchodování s výbušninami dle zákona č. 451/2016 Sb.

Základní informace

Formuláře

Naposledy změněno čtvrtek, 19 leden 2017 10:14
© Český báňský úřad, 2012