Informace k žádostem podaným podle zákona č. 106/1999 Sb. OBÚ (43)

Poskytnutí informace k DP Ločenice - SBS_29246-2019-1.

Žádost o poskytnutí informace týkající se stanovení dobývacího prostoru na základě rozhodnutí Oborového sdružení národních podniků pro výrobu maltovin a osinkocementu Radotín pod č.j. OSMO-T/DP 118/1961 ze dne 12.8.1961 a oprávnění k hornické činnosti vydaného OBÚ v Kladně dne 5.12.2001 pod č.j. 8373/01-415.2

Zpřístupnění informace vztahující se k dobývacímu prostoru Ledenice.

Informace týkající se DP Stráž nad Ohří

Plán využívání ložiska na dotčené pozemky uvnitř stanoveného dobývacího prostoru Líšeň II

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se hornické činnosti v dobývacím prostoru Lubná II

K žádosti fyzické osoby o zpřístupnění informace vztahující se k dobývacím prostorům Blana a Ledenice - viz přiložené soubory. (2.)

K žádosti fyzické osoby o zpřístupnění informace vztahující se k dobývacím prostorům Blana a Ledenice - viz přiložené soubory.

  • Žádost spolku obcí a občanů o poskytnutí informací týkajících se ložiska štěrkopísku Lohenice.