Aktualizováno
 

OBÚ Hradec Králové/Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  • žádost fyzické osoby o poskytnutí informací týkajících se vrtů pro TČ na stavbě Domov pro osoby se zdravotním postižením v lokalitě Hradec Králové v k.ú. Roudnička
  • odpověd OBÚ v Hradci Králové pod čj. SBS 17375/2020/OBÚ-09/1