Vytisknout tuto stránku

OBÚ Sokolov/Poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací k zahájení řízení o povolení těžby lithia v dobývacím prostoru Horní Slavkov.