Vytisknout tuto stránku

OBÚ Praha/Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se optimalizace železniční trati Praha - Kladno.