Aktualizováno
 

OBÚ Praha/Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se aktuálního právního stavu využití výhradních ložisek štěrkopísků a dobývacích prostorů specifikovaných žadatelem v žádosti o poskytnutí informace ze dne 28.5.2019.