Vytisknout tuto stránku

OBÚ Sokolov - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace k využití pozemku v k.ú. Rosnice u Staré Role