pátek, 29 červen 2018 06:43

OBÚ Praha/Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Napsal(a)

Žádost o doplnění informace ze dne 14.5.2018 č.j. SBS 14360/2018/OBÚ-02/1. ohledně činnosti prováděné hornickým způsobem organizace HERLIN spol. s r.o. na lomu Kozárovice a kontrole Státní báňské správy u této organizace. Podání bylo vyřízeno přípisem dne 6.6.2018 č.j. SBS 16063/2018/OBÚ-02/1

Číst 912 krát