Obchodování s výbušninami

Pro správnou funkci formulářů musí být tyto před vyplněním uloženy na pevný disk PC.

Alternativní interaktivní formulář žádosti o vydání povolení k nabývání a předávání výbušnin lze nalézt prostřednictvím tohoto odkazu: Žádost o povolení nabývání nebo předávání výbušnin.

Alternativní interaktivní formulář žádosti o vydání povolení k tranzitu výbušnin lze nalézt prostřednictvím tohoto odkazu: Žádost o povolení tranzitu výbušnin.

Alternativní interaktivní formulář žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu výbušnin lze nalézt prostřednictvím tohoto odkazu: Žádost o povolení vývozu nebo dovozu výbušnin.

Žádost lze po vyplnění odeslat elektronickou cestou (s využitím kvalifikovaného certifikátu nebo datové schránky žadatele) a také uložit na datové úložiště v podobě xml souboru (pro pozdější úpravy) nebo v podobě pdf (např. pro pozdější vytištění a odeslání provozovatelem poštovních služeb).

 Pro obchodování mezi smluvními státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru (např. Norské království) nebo Švýcarskou konfederací a Českou republikou se použijí povolení pro předávání výbušnin, jakoby se ve všech případech jednalo o členské státy Evropské unie. Obdobně se využijí povolení k předávání výbušnin při obchodování se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, a to do konce tzv. přechodného období to je 31. 12. 2020..

Interaktivní formulář oznámení podle § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb. lze nalézt prostřednictvím tohoto odkazu: Pololetní hlášení k povolení nakládání s výbušninami.
Podání lze po vyplnění odeslat elektronickou cestou (s využitím kvalifikovaného certifikátu nebo datové schránky žadatele) a také uložit na datové úložiště v podobě xml souboru (pro pozdější úpravy) nebo v podobě pdf (např. pro pozdější vytištění a odeslání provozovatelem poštovních služeb).

Naposledy změněno pondělí, 22 březen 2021 07:41