pondělí, 11 listopad 2019 08:43

11.11.2019

Napsal(a)

Žádost o povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro těžbu v dobývacím prostoru Dolní Lutyně (v rozšíření DP jižním směrem)

pondělí, 11 listopad 2019 07:37

11.11.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení správního řízení ve věci žádosti organizace G E T s.r.o., se sídlem organizace Praha 2 - Vinohrady , Perucká 2540/11a, jednající v zastoupení organizace CEMEX Sand, k.s., o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem  - Pískovna Dolní Lutyně - část Vrchy, - v k.ú. Dolní Lutyně 

pondělí, 11 listopad 2019 07:32

11.11.2019

Napsal(a)

Žádost o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem - Pískovna Dolní Lutyně - část Vrchy

čtvrtek, 07 listopad 2019 11:07

7.11.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou ve správním řízení ve věci návrhu organizace VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., se sídlem č.p. 54, 789 01 Hrabová, zastoupené organizace Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o. se sídlem Jeronýmova 221/6, Nové Sady, 779 00 Olomouc, na změnu dobývacího prostoru Lesnice - Vitošov

Naposledy změněno čtvrtek, 07 listopad 2019 11:17
čtvrtek, 07 listopad 2019 10:55

7.11.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti - dobývání porubu č. 11 2833 ve 28. sloji v 11. kře dobývacího prostoru Karviná - Doly I, ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.

čtvrtek, 07 listopad 2019 10:35

7.11.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti - ražby důlních děl č. 463 220/2, 463 222, 463 242, 463 281 a 463 283 ve 2. kře dobývacího prostoru Louky, ve správním řízení k žádosti organizace OKD, a.s.

středa, 06 listopad 2019 11:28

SBS 01890/2018/13

Napsal(a)

Č.j. SBS 01890/2018/13 - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou ve věci Stanovení DP Počaply u Terezína I pro organizaci Gravel, spol. s r.o.

Naposledy změněno pondělí, 11 listopad 2019 06:05
úterý, 05 listopad 2019 13:34

OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA

Napsal(a)

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze. Posuzovány budou žádosti podané do 29. LISTOPADU 2019, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ÚSTŘEDNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU. Posuzovány budou žádosti podané do 29. LISTOPADU 2019, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

Naposledy změněno úterý, 05 listopad 2019 13:43