Aktualizováno
 
úterý, 15 červen 2021 06:44

SBS 34888/2020/4

Napsal(a)

SBS 34888/2020/OBÚ-04/4 - Oznámení veřejnou vyhláškou o nařízení ústního jednání ve věci zrušení DP Most - organizace Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Naposledy změněno úterý, 15 červen 2021 06:47
úterý, 15 červen 2021 06:35

SBS 03903/2021/5

Napsal(a)

SBS 03903/2021/OBÚ- 4/5 - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení HČ  dle POPD v DP Nučničky II pro organizaci České štěrkopísky, spol. s r.o. 

Naposledy změněno úterý, 15 červen 2021 06:49

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo

OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze.

Posuzovány budou žádosti podané  do 25. ČERVNA 2021, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

Naposledy změněno pondělí, 14 červen 2021 10:31
pátek, 11 červen 2021 08:42

11.6.2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - usnesení k žádosti organizace Diamo s.p., o odstranění stavby v k.ú. Řepiště.

pátek, 11 červen 2021 08:37

11.6.2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení k žádosti organizace Diamo s.p., o odstranění stavby v k.ú. Paskov.

pátek, 11 červen 2021 08:33

11.6.2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí k žádosti organizace Diamo s.p., o odstranění stavby v k.ú. Paskov.

pátek, 11 červen 2021 08:25

11.6.2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení k žádosti organizace Diamo s.p., o odstranění stavby v k.ú. Řepiště.

pátek, 11 červen 2021 08:15

11.6.2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení k žádosti organizace Diamo s.p., o odstranění stavby v k.ú. Řepiště.

pátek, 11 červen 2021 08:11

11.6.2021

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení k žádosti organizace Diamo s.p. o odstranění stavby v k.ú. Řepiště a v k.ú. Paskov.