úterý, 15 říjen 2019 12:15

15.10.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o Změně Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací prostor Bílý Kámen a změně tvorby finanční rezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ÚSTŘEDNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU.

Posuzovány budou žádosti podané do 25. ŘÍJNA 2019, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo OBVODNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO se sídlem v Praze

Posuzovány budou žádosti podané  do 25. ŘÍJNA 2019, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

Naposledy změněno úterý, 08 říjen 2019 09:59
pondělí, 07 říjen 2019 06:29

7.10.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška - doručení usnesení veřejnou vyhláškou ve věci návrhu organizace VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. - změna dobývacího prostoru Lesnice - Vitošov

Naposledy změněno pondělí, 07 říjen 2019 06:41
úterý, 01 říjen 2019 12:10

SBS 31944/2019/OBÚ-04/1

Napsal(a)

SBS 31944/2019/OBÚ-04/1 - Žádost organizace Kaolin Hlubany, a.s. a Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení správního řízení ve věci povolení HČ dle POPD v DP Skytaly

čtvrtek, 26 září 2019 06:36

26.9.2019

Napsal(a)

Veřejná vyhláška SBS 32126/2019/ČBÚ-23/3

Naposledy změněno pátek, 27 září 2019 06:43