Aktualizováno

Legislativa v oblasti prekurzorů výbušnin

Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (dále jen nařízení 2019/1148)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN

a připravovaného adaptačního zákona upozorňujeme na některé zásadní změny od 1.2.2021 (v mnoha případech i nezávislé na průběhu legislativního procesu k novému adaptačnímu zákonu https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=197&CT1=0 ):

  • prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti (dle článku 5 nařízení 2019/1148 a dle § 2 adaptačního zákona); přístup k prekurzorům výbušnin na základě tzv. registrace transakcí jako doposud již nebude možný
  • hospodářský subjekt je povinen poskytnout informace o souvisejících povinnostech v rámci dodavatelského řetězce (dle článku 7 nařízení 2019/1148 a dle § 3 adaptačního zákona)
  • hospodářský subjekt je povinen provést ověření při prodeji (dle článku 8 nařízení 2019/1148)
  • rozšiřuje se oproti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 seznam látek, které podléhají omezení (příloha I k nařízení 2019/1148)
  • rozšiřuje se oproti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 seznam látek, u nichž podezřelé transakce podléhají oznamování (příloha II nařízení 2019/1148)

Použitelnost nařízení 2019/1148 je od 1.2.2021, povolení řádně vydaná podle nařízení (EU) č. 98/2013 zůstávají v platnosti až do uplynutí původně stanovené doby platnosti, nebo do 2. února 2022, podle toho, co nastane dříve. Držení, dovoz a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, které byly nabyty v souladu s právními předpisy přede dnem 1. února 2021, osobami z řad široké veřejnosti je povoleno do 2. února 2022.

Metodickou příručku obsahující doporučení k naplňování nařízení 2019/1148, vydanou formou sdělení Evropské komise 2020/C 210/01, lze nalézt zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=CS

Vaše případné dotazy ohledně legislativních změn směrujte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Naposledy změněno čtvrtek, 14 duben 2022 10:39
Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Souhlasím
Nesouhlasím
Analytics
Nástroje používané k analýze dat k měření efektivity webových stránek a k pochopení toho, jak fungují.
Google Analytics
Souhlasím
Odmítám
Unknown
Unknown
Souhlasím
Odmítám