Vytisknout tuto stránku

Věda a výzkum

Český báňský úřad v souladu s § 40 odst. 4 písm. g) zákona 61/1988 Sb. řídí a koordinuje vědu a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy. Výzkumné projekty jsou financované ze státních prostředků a mají nesporný přínos jak pro řídící a rozhodovací procesy, tak i pro legislativní a kontrolní činnost orgánů státní báňské správy.

Český báňský úřad uplatňuje své výzkumné potřeby v rámci programu Technologické agentury ČR-BETA 2 na období let 2017 - 2021. V roce 2019 byl ukončen projekt TITSCBU701 „Výzkum složení ovzduší při HČ a ČPHZ pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů“. V realizaci nebo v přípravě jsou tyto výzkumné potřeby:

V realizaci:

  • [TITVCBU913] Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v podmínkách České republiky - technické a legislativní řešení,
  • [TITSCBU908] Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD.

V přípravě:

  • [TICBU0005] Stanovení optimální sestavy (varianty) uspořádání lutnového tahu pro zajištění stanoveného minimálního průtoku větrů pro ražbu důlních děl při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

 Ukončené:

  • [TITSCBU701] „Výzkum složení ovzduší při HČ a ČPHZ pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů“.

Výstupy z projektu :

v příloze naleznete soubory:

1 - Stanovení postupu zjišťování koncentrací CO a NOx produkovaných vznětovými motory do podzemních prostor (tunely) nebo důlních děl, (v příloze)

2 - Stanovení potřebného objemového průtoku větrů pro ředění koncentrací CO při ražbě velkoprofilových podzemních prostor a důlních děl, software. (v příloze)

3 - Specializovaný software pro výpočet separátního větrání důlních a podzemních děl.


 Postup pro zpracování a uplatnění výsledku výzkumu a vývoje typu „Nmet – Certifikovaná metodika“ v oblasti působnosti státní báňské správy (viz příloha OP 8/2013)

Naposledy změněno středa, 22 září 2021 06:49