ÚSTŘEDNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU

Předseda Českého báňského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ÚSTŘEDNÍ BÁŇSKÝ INSPEKTOR/ INSPEKTORKA ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU.
Posuzovány budou žádosti podané do 31. ČERVENCE 2019, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu tohoto úřadu.

Naposledy změněno středa, 03 červenec 2019 08:06