Vytisknout tuto stránku

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky Českého báňského úřadu jsou uveřejňovány na profilu zadavatele.

Český báňský úřad využívá e-tržiště NEN.

Smlouvy s hodnotou předmětu alespoň 50 tis. Kč bez DPH se zveřejňují v Registru smluv.