SBS 29020/2019/ 30.10.2019

Žádost o povolení ČPHZ - dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu v k.ú. Kostelecké Horky + Oznámení (veřejná vyhláška) o zahájení správního řízení ve věci povolení ČPHZ v k.ú. Kostelecké Horky