30. 7. 2020

Veřejná vyhláška - doručení oznámení k žádosti organizace Vápenka Vitošov  s.r.o. o povolení trhacích prací malého rozsahu v dobývacím prostoru Lesnice - Vitošov.