28. 7. 2020

Veřejná vyhláška - doručení oznámení, žádost týkající se záměru odstranění stavby k žádosti organizace Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. označené jako ,,Demolice a likvidace staveb na lokalitě Lazy - železobetonová konstrukce pod bývalými elektroodlučovači " v k.ú. Lazy u Orlové.

Naposledy změněno úterý, 28 červenec 2020 06:49