28. 7. 2020

Veřejná vyhláška - doručení oznámení k žádosti organizace Vápenka Vitošov s.r.o., o povolení trhacích prací velkého rozsahu v dobývacím prostoru Lesnice - Vitošov.