27. 7. 2020

Veřejná vyhláška - doručení vyrozumění k žádosti OKD, a.s. ve věci povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Louky.