3.12.2019

Veřejná vyhláška - doručení oznámení veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti - dobývání porubu č. 402 305 ve sloji č. 40 ve 3. kře dobývacího prostoru Louky, organizace OKD, a.s.